“Ondersoek: Agter die Okkulte” – Kuier

Namens die South African Pagan Rights Alliance moet ek beswaar aanteken op die artikel getiteld, “Ondersoek: Agter die Okkulte” in Kuier tydskrif van 29 April.

Die artikel skep die indruk dat die Okkulte moet lei tot geweld. Of dat die Okkulte meer neig tot geweldige misdade as ander godsdienstige sisteme. Dit is bloot valse inligting.

Die Okkulte natuurlik is ‘n oorkoepelende term wat menigte praktyte en godsdienstige sisteme kan insluit oa. Heksery – soos die Wiccan godsdiens, astrologie, alchemie, magie. Menigte moderne Paganistiese geloof sisteme het praktyte wat onder daardie banier kan val. So ook Satanisme (wat baie misverstaan is). Bogenoemde sisteme mag dalk verborge wees vanaf ‘n Christelike perspektief, maar dis beslis nie die universiële konsensus nie. Die artikel kom meer voor as sulke eensydige godsdienstige propaganda as ‘n eerlike analise van die wêreld van die okkulte.

Die prokureur Andre Kirsten, in die artikel, wys tereg uit dat in die hof daar nie onderskeid gemaak word tussen ‘n “okkulte” of gewone misdaad nie – en dit is reg en hoe dit hoort. Aangesien “die okkulte” soveel uiteenlopende godsdienstige sisteme en praktyte bevat, is die gebruik van ‘n term soos “okkulte misdaad” eintlik heel onregverdig teenoor die oorgrote meerderheid beoefenaars wat nie wette oortree nie.

As mens misdade volgens die godsdiens van die misdadiger klassifiseer dan moet ons ook mos “Christen misdade” hê, wat waarskynlik die hoogste getalle sal hê, of “Hindu misdade” of “Moslem misdade”.

Benewens, die bogenoemde is “okkultiese misdade” ook gewoonlik media skeppings of skeppings deur groepe met vooropgestelde idees soos die Okkulte eenheid en die okkulte elemente van die misdaad is arbitrêr – moord lyk dalk ritualisties, daar is dalk swart kerse. Die okkulte elemente in sulke misdade is gewoonlik nie ooreenstemmend met ware praktyte nie, en is meestal afkomend van mense wat hul eie rituele opmaak of bloot elemente van okkulte praktyte leen of misbruik – daarom weereens, die onregverdigheid om “die okkulte” uit te lig as spesiaal kategorie vir misdaad.

Muti moorde en misdade wat wel gepleeg word met verwagte magiese uitwerking kan uitgewys word vir wat dit is – en is waarskynlik die oorgrote meerderheid van sake waarmee die “Okkulte Eenheid” moet handel. Sulke misdade het egter ook nie spesiale klassifikasie nodig nie.

Sogenaamde “okkulte eenhede” het baie kritiek ontvang van Amerikaanse wetstoepassing in die 90s tydens die tydperk van histeria rondom die gevare van georganiseerde satanisme, die “Satanic Panic”, vrese was ongegrond en opgeblaas. Kritiek onder andere van (Lanning, 1992) (Oringderff & Rimer, 2011) (Jenkins, 1992) . Kritiek sluit in dat sulke wetstoepassers die veld betree met vooropgestelde idees – hulle is bevooroordeeld en soek letterlik vir arbitrêre tekens van die okkulte. Meeste kom met godsdienstige idees vanaf een godsdiens en glo in die bestaan van die bose en dat dit bestry moet word – hoe onpartydig is so ‘n perspektief dan?

Okkulte misdade is in werklikheid raar en maak gewoonlik groot media opslag sodra daar selfs oppervlakkige okkulte elemente voorkom. Al die gevalle in Suid-Afrika oor die laaste jare was die okkulte elemente oppervlakkig en die misdadigers het duidelik bloot elemente van okkulte praktyte misbruik of hul eie praktyte opgemaak eerder as wat hul enigsins iets met hoofstroom bewegings of praktyte te doen gehad het – om dit “Satanisme” of die “okkulte” te noem is hoogs onregverdig.

Die “waarskuwings tekens van geliefdes by die okkulte betrokke”, kan verwys na enige tiener met probleme, probleme wat menigte oorspronge kan hê, om op “die okkulte” te fokus in sulke gevalle kan skade berokken. Die groot probleem met artikels soos hierdie is dat dit ook vêrder “die okkulte” wil uitmaak as probleem gedrag, waar dit eintlik ‘n baie ernstige pad van spirituele groei vir baie beteken. Ouers lees sulke artikels en verdink hul tiener wat alternatiewe godsdienste en spirituele praktyte wil ondersoek as moontlike kriminele en ‘n gevaar. Sielkundige skade is dikwels die resultaat as die tiener beskuldig word dat hul besig is met “duistere dinge” of met “demone besmet” is. Kuier het met hierdie artikel ‘n groot onreg aan die Okkulte gemeenskap van Suid-Afrika berokken.

Francisco Fumarola
Uitvoerende voorsitter – SAPRA