Beeld: Okkulte lok nou meer amateurs

Die artikel in Beeld 5 Augustus 2013 getiteld “Okkulte lok nou meer amateurs” het betrekking. Weereens is Beeld skuldig daaraan dat hulle ‘n uiters eensydige artikel publiseer. Blykbaar besef Beeld nie dat inligting afkomstig van Lamprecht en die Okkulte eenheid deurtrek is met ‘n godsdienstige en spesifiek Christelike agenda nie. Dit is uiters onregverdig om sekere godsdienste aan kriminele dade gelyk te stel, terwyl ander meer hoofstroom godsdienste blykbaar imuun bly teen sulke behandeling.

Lamprecht se stelling dat die Okkulte en dwelms gewoonlik verwant is aan mekaar is onregverdig en beledigend teenoor Okkulte beoefenaars. Dwelm misbruik is beslis nie bepert tot net sekere godsdienste nie en daar is niks in enige Okkulte velde wat dwelms vereis nie. Meeste moderne Okkulte skrywers (in velde soos Paganisme, Wicca, Seremoniele Magie ens.) maan lesers om verantwoordelik op te tree.

Lamprecht se vraag of as mens die geloof verwyder of jy nog die misdaad sal hê is ook heeltemal misleidend. Christene sal hulself verdedig as kritici uitwys dat Christene verantwoordelik was vir die Kruistoge, die Inkwisisie, Heksejagte, geweld teen Jode met gepaargaande anti-semitisme ens. Christene en die Christen godsdiens word nie as geheel blammeer vir hierdie dade nie. Christene kry ook die geleentheid om hulself te distansieer van die dade van kriminele elemente. As voorbeeld, ‘n ma vermoor haar kind en beweer God het haar gesê om die daad te pleeg – die vrou se sielkundige versteurings word uitgewys en die daad word nie bestempel as ‘n Christelike moord nie.

Waarom word die Okkulte verkeerdelik met bose dade geasossieer? Die term verwys na verhewe praktyte wat aansien geniet het sedert die antieke wêreld. Ek praat hier van Hermetisisme, Neo-Platonisme en Theurgy (God-werking). Joodse mistisisme bekend as die Kabbalah is ook deel van die Okkulte. Alchemie en Magie is Okkulte disciplines en weens die ontdekkings gemaak in Alchemie het ons baie kennis bekom wat vandag nog in Chemie gebruik word. Aspekte van die Okkulte kom voor in  moderne Paganisme, Heksery en Wicca (vreedsame godsdienste en praktyte). Niks inherent negatief aan enige van hierdie dinge nie. Okkulte beteken nie kras simbole en dade deur tieners wat wil skok nie. Dit beteken nie “boos” of “krimineel” nie. Die term Okkulte verwys na versteekte kennis en kennis waarvoor daar dieper gedelf moet word om dit te bekom. Dit verwys na die esoteriese kennis onder die uiterlike eksoteriese sy van alle godsdienste. Van die mees invloedrykste persone in Geskiedenis het hulself bemoei met Okkulte geheimenisse en dit heeltemal vereenselwig met hul Christelike geloof, Newton wat Alchemie bestudeer het is een enkele voorbeeld.

Die Alternative Religions Forum het onlangs ‘n dokument saamgestel om die bewerings in die media en die werk van die okkulte eenheid teen te staan. Ek stel voor soveel as moontlik joernaliste leer die ware feite oor die Okkulte en Okkulte godsdienste en nie net die propaganda nie. Ek stel ook voor dat joernaliste meer moeite doen om te praat met Okkulte beofenaars en nie net teenstaanders van die Okkulte vanuit ander godsdienste nie.

Ek wil dit duidelik maak dat al die gevalle van sg. “Okkulte misdade” letterlik geskep word as sulks weens die media en die Okkulte eenheid van die SAPD. Geen van daardie praktyte wat beskryf word hou verband met enige hoofstroom Okkulte praktyte of Godsdienste nie en dit sluit ook Satanisme in.

Hier is die Alternative Religions Forum se dokument aflaaibaar:
http://alternatereligionsforum.wordpress.com/the-alternate-religions-subcultures-demystification-project/stat-downloads/

Lees ook asb. Wikipedia artikel oor Satanisme histeria in Suid-Afrika:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Satanic_Panic_(South_Africa)

 

Leave a Comment