Haal god uit Afrikaanse skole, of nooi “die duiwel” in

Suid-Afrika is ‘n diverse land met verskeie rasse, etnisiteite, kulture, gelowe en so meer. Dit kom altans toenemend voor dat die oorgrote meerderheid Afrikaans-medium publieke skole in Suid-Afrika, ‘n algehele minagting toon vir wanneer dit kom by godsdiensgelykheid. Ten spyte van die feit dat daar in 2017 ‘n hooggeregshof uitspraak was in die geskil tussen die O.G.O.D. (Organisasie vir Godsdiens Onderrig en Demokrasie), Laerskool Randhart, en ander (29847/2014) waar die Johannesburgse hoogeregshof beslis het, dat dit onwettig is vir skole om hulself alleenlik met Christenskap te vireenselwig. Tog kom dit gereeld onder ons aandag, as die South African Pagan Rights Alliance (SAPRA), dat wanneer ons hierdie gesprekke aanroer en die ‘skuldige’ partye aandurf; word ons toenemend gekonfronteer met hierdie skole se eksklusiewe (uitsluitende) godsdiensbeleide -en hul slagoffers. Ons pleidooie word ook geïgnoreer, net soos die verskeie leerders en ouers wat in stilte moet “ja” en “amen” vir saalopening, kerkdienste, Christelike skool-kampe, VCSV, ens.

In ‘n onlangse geval, het ons na so ‘n skool toe uitgeryk: Hoërskool Eldoraigne. Eldoraigne se beleide dring absoluut en bewysbaar in, op individuele leerders se regte deur sekeres van regte te ontneem, deur sodoende ander wat binne in die koekiedrukker raamwerk (van hulle Christelikheid) pas, te bevoordeel. As ‘n a-Christelike, nie-winsgewende maatskappy, het ons die verantwoordelikheid op onsself geneem om na die minderheidstem in sulke kontekste om te sien. Die probleem bly egter dat hierdie skole nié instaat daartoe is om in gesprek te tree oor hul ‘heilige koeie’ nie, want die sosiaal-sielkundige fenomeen van, “ons” teenoor “hulle” is immers ingeburger by die Christelike Kalvinistiese (Gereformeerde) dogma van “uitverkorenheid”. Elke sienswyse wat nie kan/wil kersvashou by die Christelike vaandel nie, word dus summier afgejak en verontwaardig as “die duiwel”. Dis dié dat nie-Christelike leerders in stilte kripeer, onder hierdie onderdrukkende regime, en die presedent geskep word dat “net gelowige kinders welkom is by ons (die) skool”.

Daarbenewens, om “Okkultiese, Heidense, Satanistiese” en tradisionele literatuur, simbole, praktyke, en verwante materiaal te verbied, is teenstrydig met die idees van gelykheid, bilikheid en vryheid! Hierdie konsepte is immers nie eers nuutskepsels nie, maar bestaan al in ons nasionale wetgewing sedert 1996.

Skole is daar om kinders gereed te maak vir die buitewêreld en in sommige gevalle tersiêre onderrig; nie om hulle te indoktrineer nie. Andersins, word kinders blindgemaak vir diversiteit en dit lei dan gevolglik na ander menseregte skendings, soos haatspraak en diskriminasie teen sekere ‘anderste’ groepe; gegrond in ‘n soort vreemdelinghaat.

Tristán Kapp

(SAPRA Executive Member and Community Paralegal)

E-mail: info@paganrightsalliance.org